Tjänster

- Vi hjälper dig med allt från idé till färdig lösning. 

Klicka på länken för mer information:
   
   OM-bygg utför total- samt generalentreprenader och har ett nära samarbete med kompetenta underleverantörer såsom elektriker, kakelsättare, husleverantörer, schaktföretag etc..

   Totalentreprenad innebär att det endast finns ett avtal. Vi ansvarar för alla ritningar/handlingar som behövs medan du endast behöver kontrollera att dina önskemål finns med i kontraktet.

   Generalentreprenad innebär att du anlitar exempelvis en arkitekt för att rita och projektera huset. Generalentreprenören tar hand om resterande. Med generalentreprenad har du större möjligheter att påverka utformningen av huset.